Frågor och svar

Finns det verkligen någon som har näringsbrist i Sverige?

Äter du en varierad kost med fisk 2-3 gånger i veckan, 1/2 kg grönsaker och frukt varje dag, väljer omättade och fleromättade fetter och fullkornsprodukter samt låter max 10 % av ditt dagliga energiintag komma från tillsatt socker får du troligtvis allt du behöver. Med en noggrann kostanalys får du veta om du saknar något. Du får särskild koll på D-vitamin, järn (den vanligaste bristsjukdomen i Sverige), kalcium och omega-3. För de allra flesta är det tillräckligt med rätt kost. Många äter kosttillskott utan att veta vad det gör med kroppen. Du kan läsa mer om risker med kosttillskott här


Hur räknar jag ut mitt BMI?

Ditt BMI (bodymassindex) räknar du ut genom att ta din vikt i kg och dividera med din längd i meter upphöjt till 2.

Så här: 76 kg/(1,78m x 1,78m)= BMI 24. BMI kan användas på vuxna. Är du mycket muskulös är inte BMI ett rättvisande verktyg. Använd då hellre midjemåttet.

 

Gäller friskvårdsbidraget vid kostrådgivning?

Om din arbetsgivare vill bekosta rådgivningen (hela eller del av) är kostnaden avdragsgill för företaget och skattefritt för den anställde. Prata med din arbetsgivare.

 

Vad baserar du dina råd på?

Du får råd efter NNR2012 (Nordiska näringsrekommendationerna 2012). Det är de officiella rekommendationerna som används i de nordiska länderna. NNR2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också rekommendationer om specifika näringsämnen och fysisk aktivitet som främjar en god hälsa både på kort och lång sikt. NNR2012 lyfter fram matvanor som kan minska risken för hjärt- kärlsjukdom, övervikt, typ 2-diabetes och cancer – sjukdomar som alla är kopplade till våra matvanor och livsstil. NNR ger också rekommendationer om hur mycket av olika näringsämnen vi behöver för att kroppen ska utvecklas och fungera på bästa sätt och om fysisk aktivitet. NNR revideras vart åttonde år. Över hundra forskare och experter har arbetat med den senaste revideringen som är den femte upplagan. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och översikter som har publicerats mellan 2000 och 2012 och tittat på olika näringsämnen, livsmedel och kostmönster som kan kopplas till olika hälsoeffekter. Genomgången har särskilt fokuserat på områden där det kommit mycket ny forskning - till exempel fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönsters samband med hälsan. Läs mer om NNR 2012 här

 

Jag försöker äta LCHF-kost. Kan jag få hjälp av dig?

Du får hjälp att anpassa din kostfilosofi så att den stämmer bättre överens med rekommendationerna. Oavsett om det gäller GI, 5:2, isodieten, paleo, LCHF eller något annat så får du koll på att du får alla näringsämnen, mineraler och vitaminer.

Hur betalar jag?

Du får en faktura som du betalar via bankgiro eller swish.

Copyright Kost och kropp